دقت در پاسخگويي به پرسشهاي مطرح شده به ما ياري خواهد داد كه ضمن برنامه ­ریزی مستمر برای نیل به ارزشهای مدنظر مشتریان، محصولاتمان را با كيفيتي بالاتر و فراتر از انتظارات مشتريان توليد كنيم.

لطفا شرکت مورد نظر را جهت ارزیابی انتخاب نمایید :

فرم ارزیابی پل فیلم و اطلس فیلم

فرم ارزیابی پتکو